Avís legal

Les seves dades personals s’inclouran en el nostre fitxer (temporal) automatitzat, de conformitat amb l’exposat per la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal, a fi i efecte, de poder servir-los la informació que ens sol·licitin a través d’aquesta via.

En el període de temps que transcorri entre la seva sol·licitud i la nostra resposta, si ho desitja, podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de dades, comunicant-ho a l’adreça info@agro90.com o bé l’adreça postal AGRO 90, S.L., C/ Barcelona, 31, Baixos, Manresa -08242- (Barcelona), Manresa, 08242 – Barcelona.