­

I. PCO Controls d’higiene a les explotacions ramaderes

L’objectiu general d'aquests controls és evitar, minimitzar o reduir a un nivell acceptable els riscos en la producció primària ramadera, per tal de garantir la seguretat alimentària dels productes d’origen animal des de les fases inicials de la cadena alimentària, mitjançant la verificació de l’adopció de mesures i pràctiques correctes d’higiene a les explotacions ramaderes. En aquest article us fem un resum de tots els aspectes higiènics que control·la l'administració a les nostres granges.

Condicionalitat i controls oficials a les explotacions ramaderes

La Condicionalitat és el conjunt de requisits legals de gestió que ha de complir tota l'explotació (medi ambient, salut pública i sanitat dels animals, notificació de malalties i benestar animal) a més a més, de les bones condicions agràries i mediambientals. L'incompliment d'aquests requisits suposarà disminucions parcials o totals dels ajuts directes de la PAC. Les inspeccions que el departament realitza a les diferents explotacions ramaderes es divideixen en diverses categories o Programes de Control Oficial (PCO). Aquests els resumim en aquest article. En properes entrades, us farem cinc cèntims de cadascun dels Programes de Control Oficial (PCO) per tal que tingueu una referència de tot allò susceptible de ser inspeccionat a la vostra explotació.

Ordre Contracte Global d’Explotació 2016

El Departament comunica que avui s’ha publicat l’Ordre ARP/70/2016, de 5 d’abril, dels ajuts associats al Contracte Global d’Explotació (us l'adjuntem si cliqueu a l'article). Aquesta Ordre inclou: Ajuts a Incorporacions de Joves Agricultors (Annex 1); Ajuts a la Millora de la Competitivitat (Annex 2); Ajuts a la Mitigació pel canvi Climàtic (Annex 3); Ajuts a la Diversificació Agrària (Annex 4);Ajuts Agroambientals (Annex 6); Ajuts a les Zones amb Limitacions Naturals (Annex 5); Ajuts a l’Agricultura Ecològica (Annex 7); Ajuts a la Ramaderia Ecològica (Annex 8); i Ajuts de l’anterior PDR (Annex 9).

Explotació Agrària Prioritària

Mitjançant el reconeixement d’una explotació agrària com a prioritària s’aconsegueixen múltiples beneficis fiscals. En aquest article us informem d'aquests beneficis, els requisits per tal de ser-ho i els terminis per sol·licitar-ho.

Assignació de drets de pagament bàsic

S'ha dictat resolució sobre l'assignació definitiva del valor i nombre definitiu drets de pagament bàsic de la Política Agrària Comuna (PAC), que seran vigents pel període 2015-2020. Les persones interessades poden consultar a partir d’avui, 31/03/2016, la seva assignació de drets a la base de dades de consulta pública PUNIC a l’adreça https://www10.gencat.cat/dar_punic/ , prèvia identificació amb el codi d’usuari (la lletra en majúscula) i contrasenya que s’ha facilitat a les persones agricultores per la DUN 2016.

El Departament d’Agricultura abona aquesta setmana més de 7,53 milions d’euros corresponents a l’ajut associat a les explotacions que mantenen vaques alletants i a l’ajut als cultius proteics, de la campanya 2015

Us comuniquem que el Departament d’Agricultura farà efectiu el dijous 24/03/2016, el pagament de l’ajut associat a les explotacions que mantenen vaques alletants i de l’ajut als cultius proteics, corresponents a la campanya 2015, per import de 95,88 €/cap de vaca alletant,  48,06 €/ha de lleguminosa i proteaginosa; i 38,15 €/ha d'oleaginosa.

Assignació de drets de pagament bàsic

Des del Departament ens informen sobre el pla previst de comunicació de l'assignació de drets de pagament bàsic:

  • Totes les resolucions d'assignació de drets estaran consultables a l'aplicació de “Consulta Pública de pagament bàsic” (https://www10.gencat.cat/dar_punic/) a partir del dia 31 de març.
  • No hi haurà enviaments de carta en suport paper.

Diversificació de conreus

En aquest article us resumim una sèrie de punts a tenir en compte en la diversificació de conreus per demanar els ajuts de la PAC. Com a exemple, que no es tindran en compte com a cultius diferents els conreus de cereals anomenats d’hivern o de primavera, per a cada gènere botànic; o bé, que els diferents cultius declarats han de poder-se observar en camp en un període de dos mesos consecutius dins del període principal de conreu.

Aclariment règim petits agricultors

En aquest article us fem uns aclariments que poden ser molt útils alhora de fer la DUN tots els titulars que estiguin dins del Règim de Petits Agricultors (RPA), és a dir, aquells que van rebre un ajut directe al 2015 inferior a 1.250 €.

Tret de sortida el dia 1 de febrer a la Declaració Única Agrària 2016. Principals novetats.

Us comuniquem que avui s'inicia el període de presentació de la Declaració única Agrària (DUN) que permet fer sol·licituds d'ajuts relacionades amb la Política Agrària Comunitària (PAC). Aquí teniu les principals novetats d'enguany.

Translate »