2014_09_05-Influència en la planificació de la propera sembra tardor 2014 (pagament verd o greening de la PAC)