El Pla Renove de maquinària agrícola per aquest 2018 ha entrat en vigor amb l’Ordre del MAPAMA d’1 de juny de 2018 (BOE de 15 de juny de 2018) que estableix la convocatòria de les ajudes per a l’any 2018 (adjuntem documents).

Aquest pla RENOVE s’ha dotat amb 5 milions d’euros per subvencionar la renovació del parc d’equips d’aplicació de purins.

Un Pla RENOVE a mesura de la condicionalidad de la PAC 2018

Recorda que una de les novetats de la PAC 2018 és la prohibició d’aplicar purins amb el sistema de ventall, plat o canó, amb la finalitat de reduir l’emissió dels gasos contaminants. Aquesta prohibició ja va entrar en vigor per a aquesta campanya 2017-2018 encara que cada CCAA té la potestat de prorrogar la mesura o d’establir les adaptacions que crea corresponents.

Aquesta mesura ha estat molt polèmica i ha suscitat moltes queixes entre els agricultors i ramaders, ja que suposa haver de fer una forta inversió (de 10.000 als 30.000€) a adaptar o canviar la maquinària d’aplicació de purins, i es tracta d’una inversió que no repercuteix directament en l’eficiència o la millora de la rendibilitat de les explotacions.

Possiblement, per aquest motiu el Pla RENOVE de maquinària agrícola 2018 únicament subvencionarà equips d’aplicació de purins.

Equips subvencionables

Les ajudes poden ser tant per a la compra d’una cisterna nova amb sistema d’aplicació de purí localitzat (amb l’obligació de portar a ferralla l’antiga) o bé per modificar la cisterna existent amb un sistema “localizador” de purins. Els localitzadors subvencionables són els que típicament trobem al mercat:

  • Soterrador amb reixa
  • Soterrador amb disc
  • Localitzador en el sòl amb mànegues

A l’hora de fer la sol·licitud s’haurà d’escollir quin tipus de maquinària es sol·licita, especificant marca i model. Únicament es podran escollir equips del llistat de marques i models facilitats pel MAPAMA, encara que els fabricants poden anar sol·licitant la inclusió de nous models en la llista, així que és possible que aquesta es vagi actualitzant.

Els sol·licitants de l’ajuda hauran d’inscriure en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola (ROMA) el nou accessori d’aplicació de purí i la nova cisterna, en el cas que s’hagi adquirit amb l’ajuda a nom del sol·licitant de l’ajuda, abans de l’1 de gener de 2018.

Terminis

Termini per presentar la sol·licitud: del 15 de juny de 2018 al 15 de setembre de 2018. El règim de concessió és per estricte ordre de sol·licitud fins a l’esgotament dels fons disponibles (5.000.000€).

Import de l’ajut

Es subvenciona el 30% de la inversió sense IVA. La inversió no podrà superar els 20.000 €.

Teniu més informació a http://www.mapama.gob.es/es/agricultura/temas/medios-de-produccion/maquinaria-agricola/ayudas/