Us informem que la declararió del cens dels animals presents a l’explotació s’ha de fer abans de l’1 de març de l’any en curs. Aquesta comunicació només es pot fer presencialment si ets un particular (persona física amb finalitat d’autoconsum). Els autònoms, professionals, empreses, entitats i altres col·lectius han d’actualitzar el cens per internet mitjançant el Sistema de gestió telemàtica ramadera (GTR).

Des del Departament  insisteixen que és imprescindible que les explotacions tinguin correctament actualitzades i enregistrades al Mòdul RER totes les naus existents a l’explotació ramadera informant la Referència cadastral i l’any de construcció. Per saber aquestes dades es pot anar a la web del cadastre: https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia, o mirar el vostre certificat d’obres.

De la mateixa forma, és important indicar que aquesta dada només caldrà introduirla a la declaració censal obligatòria una única vegada.

Els titulars de les explotacions ramaderes de les espècies BOVINA i EQUINA, malgrat que no han d’actualitza el cens, aquest any 2024 SÍ que hauran d’accedir al Sistema GTR per tal de procedir a la declaració de la Referència cadastral i l’any de construcció de les naus.

En el moment d’actualitzar el cens i construccions és molt important que us mireu el manual que allà explica les dates que heu de posar segons espècie i els diferents apartats a omplir.

Aquí podeu descarregar-vos el manual.

Qualsevol dubte, estem a la vostra disposició.