Us informem que enguany la declaració del cens ramader NO es podrà fer a través de la DUN, sinó que s’ha d’anar a l’oficina comarcal (excepte en el cas de boví que es fa d’ofici a través del SIR). Aquesta declaració és especialment important per a cobrar ajuts ramaders de la DUN del bestiar boví i cabrum.

Aquesta declaració del cens ramader s’ha de fer abans  del 28 de febrer 2015.