Agricultura ecològica (PDR 14-22)

Objectius

Compensar el lucre cessant i l’increment de costos associats a pràctiques respectuoses amb el medi ambient que suporten els operadors ecològics. Es tenen en compte els costos addicionals en la fertilització i l’ús de mitjans de sanitat vegetal utilitzables en producció ecològica, la utilització de material vegetal certificat i l’increment de mà d’obra que solen tenir la majoria d’operadors ecològics. Contempla la variació en el rendiment productiu i en el preu de venda dels productes certificats. A tots els sectors s’estableix un ajut per als cultius qualificats d’ecològics i un altre d’específic per al període de conversió.

Requisits de la mesura

Estar inscrits en el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) i complir les obligacions que se’n deriven. La sol·licitud d’inscripció al CCPAE haurà d’haver-se realitzat abans del 30 de juny de l’any en què se sol·licita l’ajut.

Mantenir alguna de les superfícies mínimes de conreu o arnes mínimes següents:

 • Conreus herbacis: 2 ha
 • Hortícoles: 0,5 ha
 • Olivera, fruita seca i vinya: 2 ha
 • Fruiters (fruita dolça i cítrics): 1 ha
 • Arnes: 30 arnes

Incompatibilitats

 • Gestió i recuperació de prats de dall
 • Gestió de zones humides
 • Millora dels hàbitats esteparis de Xarxa Natura 2000
 • Sistemes alternatius a la lluita química
 • Producció integrada
 • Gestió de la fertilització
 • Gestió sostenible de zones humides

Quantia dels ajuts

Durant el període de conversió:

 • Adob verd ecològic: 75 €/ha
 • Hortalissa ecològica: 600 €/ha
 • Herbacis extensius de secà ecològics: 265 €/ha
 • Herbacis extensius de regadiu ecològics: 365 €/ha
 • Guaret en rotació ecològica per al conreu de l’arròs: 40 €/ha
 • Arròs ecològic: 600 €/ha
 • Farratges ecològics de regadiu: 340 €/ha
 • Olivera ecològica: 257 €/ha
 • Vinya ecològica: 405 €/ha
 • Fructicultura ecològica: 900 €/ha
 • Fruits secs ecològics de secà: 228 €/ha
 • Fruits secs ecològics de regadiu: 320 €/ha
 • Avellaner de secà: 365 €/ha
 • Avellaner de regadiu: 504 €/ha

Amb qualificació ecològica:

 • Adob verd ecològic: 75 €/ha
 • Hortalissa ecològica: 600 €/ha
 • Herbacis extensius de secà ecològics: 145 €/ha
 • Herbacis extensius de regadiu ecològics: 185 €/ha
 • Guaret en rotació ecològica per al conreu de l’arròs: 40 €/ha
 • Arròs ecològic: 420 €/ha
 • Farratges ecològics de regadiu: 165 €/ha
 • Olivera ecològica: 215 €/ha
 • Vinya ecològica: 216 €/ha
 • Fructicultura ecològica: 847 €/ha
 • Fruits secs ecològics de secà: 178 €/ha
 • Fruits secs ecològics de regadiu: 230 €/ha
 • Avellaner de secà: 312 €/ha
 • Avellaner de regadiu: 369 €/ha
 • Apicultura ecològica (per arna): 20 €/ha

-> Ajut a la producció ecològica PDR 2023-2027

-> Tornar a l’ Índex d’ajuts