-> Índex d’ajuts

Ajut associat a la fruita de secà en àrees amb risc de desertificació

L’objectiu d’aquest ajut directe és  garantir la protecció dels recursos hídrics, disminució del risc d’erosió i desertificació, contribuir a la millora de la qualitat del sòl, entre altres. No és necessari disposar de cap dret de l’ABRS.

PERSONES BENEFICIÀRIES

Agricultors actius que facin la DUN.

REQUISITS

• Parcel·les cultivades en secà i amb un pendent superior al 10%.
Densitat mínima d’arbres per hectàrea: 80 per l’ametller, 150 per avellaner i 30 per a garrofer. En el cas de plantacions mixtes, caldrà complir amb la densitat mínima en almenys un dels cultius.
Superfície mínima: 0.1 Ha per parcel·la i 0.5 Ha per explotació.

QUANTIA DE L’AJUT

• Import unitari mínim: 58.12 €/ha.
• Import unitari màxim: 71.04 €/ha.

SOL·LICITUD DE L’AJUT

La sol·licitud d’aquest ajut s’ha de fer a través de la DUN.

+INFO: AGRO90, SL – Entitat col·laboradora del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.  Telèfon: 93.877.16.68 | Correu: info@agro90.com

 

-> Índex d’ajuts