-> Índex d’ajuts

Ajut a l’apicultura sostenible 

Objectius

Ajut per a la realització de compromisos que fomentin un ecosistema equilibrat entre pol·linitzadors silvestres i colònies d’abelles Apis melllifera.

Requisits

• El nombre mínim d’arnes per acollir-se a l’ajut és de 150.
• Únicament es subvencionarà l’ús de la raça autòctona, Apis mel·lífera iberiensis i les seves varietats i ecotips locals.

Compromisos

Compromisos PRINCIPALS:
• La densitat ha de ser d‘1 rusc per cada 2 ha de vegetació autòctona aprofitable per a les abelles.
Cada abellar no tindrà més de 80 arnes. En el cas d’assentaments situats en espais naturals protegits, es reduirà el nombre d’arnes a un màxim de 40. La distància entre els assentaments serà superior a 1 km.
• A DUN es declara un punt del recinte, no un croquis. 
S’ha de mantenir, com a mínim, un 80% de les arnes acollides al compromís subscrit
inicialment, durant els anys següents del compromís plurianual adquirit. Es comprovarà que les arnes estiguin presents al RER (Registre d’Explotacions Ramaderes) a 1 de gener de l’any de la convocatòria.

Incompatibilitats.

• Ajuts al sector apícola per a la pol·linització.

Quantia d’ajuts

Sol·licitud de l’ajut

La sol·licitud d’aquest ajut s’ha de fer a través de la DUN.

+INFO: AGRO90, SL – Entitat col·laboradora del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.  Telèfon: 93.877.16.68 | Correu: info@agro90.com

-> Índex d’ajuts