-> Índex d’ajuts

Ajut al pasturatge extensiu (ecorègim P1)

L’objectiu d’aquest ecorègim és augmentar l’absorció de carboni, disminuir el risc d’incendi i evitar un infra o sobrepastureig.

CONDICIONS GENERALS A TOTS ELS ECORÈGIMS (ER)

• Acollir-se, és voluntari.
• Ser Agricultor Actiu.
• Complir amb la condicionalitat agrícola condicionalitat ramadera reforçada.
• Es pot demanar aquest ajut a tota la finca o només una part, segons convingui. No obstant, en un recinte només es pot sol·licitar i cobrar un únic ecorègim a escollir (independentment de si es fa més d’una pràctica).
• Les superfícies de regadiu que hagin estat sancionades per un ús il·legal de l’aigua NO podran rebre ajuts de l’ecorègims.
• S’hauran d’anotar totes les actuacions realitzades a les terres al quadern d’explotació mentre no estigui disponible el QIE.
• No s’aplicaran penalitzacions a la campanya 2023.

CONDICIONS ESPECÍFIQUES P1

Aprofitament a dent amb animals propis mínim 90 dies/any.
• No cal disposar de drets per cobrar aquest ecorègim.
S’ha de ser titular d’explotacions de boví, oví, cabrum que figurin inscrites al Registre General d’Explotacions Ramaderes (REGA) amb el tipus “Producció i Reproducció”, amb classificació zootècnica de “reproducció per a producció de carn”, “reproducció per a producció de llet” o “reproducció per a producció mixta”, i de “carn” o “mixta” per l’equí. També pot pasturar el porcí extensiu.
Complir una càrrega ramadera mínima i màxima:
      – Pastura humida: mín 0,4 UBM/ha i màx 2 UBM/ha.
      – Pastura mediterrània: mín 0,2 UBM/ha i màx 1,2 UBM/ha.
• Anotar al quadern/QiE dates entrada i sortida d’animals a pastures (dins dels 30 dies posteriors). També caldrà anotar la Marca Oficial de l’explotació ramadera dels animals que pasturen. Quan estigui en funcionament el QIE: es podran fer agrupacions de DGCs.
Cal garantir que hi hagi aprofitament ramader real a TOTES les superfícies de pastura amb ANIMALS PROPIS.
Comptabilitzaran en el càlcul de la càrrega ramadera el producte “Pastures permanents” o “Pastures de menys de 5 anys”.

QUANTIA DE L’AJUT

– Pasturatge extensiu en pastures humides –> 62,16 €/ha.
– Pasturatge extensiu en pastures mediterrànies –> 40,96 €/ha.

Degressivitat: en cas de manca de dotació financera,  l’import per hectàrea es reduirà per les superfícies que superin el llindar de 95 Ha (en el cas de pastures mediterrànies) o 65 Ha (en el cas de pastures humides).

Sol·licitud de l’ajut

La sol·licitud d’aquest ajut s’ha de fer a través de la DUN.

+INFO: AGRO90, SL – Entitat col·laboradora del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.  Telèfon: 93.877.16.68 | Correu: info@agro90.com

 

-> Índex d’ajuts