-> Índex d’ajuts

Ajut al pasturatge mitjançant la sega sostenible de pastures (ecorègim P2B)

L’objectiu d’aquest ecorègim és millorar la gestió i sostenibilitat de les superfícies de pastures  mitjançant l’exercici d’una sega sostenible.

CONDICIONS GENERALS A TOTS ELS ECORÈGIMS (ER)

• Acollir-se, és voluntari.
• Ser Agricultor Actiu.
• Complir amb la condicionalitat agrícola condicionalitat ramadera reforçada.
• Es pot demanar aquest ajut a tota la finca o només una part, segons convingui. No obstant, en un recinte només es pot sol·licitar i cobrar un únic ecorègim a escollir (independentment de si es fa més d’una pràctica).
• Les superfícies de regadiu que hagin estat sancionades per un ús il·legal de l’aigua NO podran rebre ajuts de l’ecorègims.
• S’hauran d’anotar totes les actuacions realitzades a les terres al quadern d’explotació mentre no estigui disponible el QIE.
• No s’aplicaran penalitzacions a la campanya 2023.

CONDICIONS ESPECÍFIQUES P2B

• Titular d’explotació de boví, oví, cabrum i equí al REGA “Producció i reproducció” de carn, llet o mixta.
• Període de no aprofitament mínim 60 dies de l’1 de juliol al 31 d’agost.
• Màxim 3 dalls/any si >50% superfície altitud ≤ 300 m.
• Màxim 2 dalls/any si el >50% superfície altitud > 300 m.
• Millor fenificat o altra alternativa a l’ensitjat.
• Anotar al quadern/QiE els dalls realitzats (dins dels 30 dies posteriors).

QUANTIA DE L’AJUT

• Fer sega sostenible en pastures humides –> 62,16 €/ha.
Fer sega sostenible en pastures mediterrànies –> 40,96 €/ha.
• Degressivitat: en cas de manca de dotació financera,  l’import per hectàrea es reduirà per les superfícies que superin el llindar de 95 Ha (en el cas de pastures mediterrànies) o 65 Ha (en el cas de pastures humides).

 

Sol·licitud de l’ajut

La sol·licitud d’aquest ajut s’ha de fer a través de la DUN.

+INFO: AGRO90, SL – Entitat col·laboradora del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.  Telèfon: 93.877.16.68 | Correu: info@agro90.com

 

-> Índex d’ajuts