> Índex d’ajuts

Ajut als conreus llenyosos que deixin cobertes vegetals espontànies o sembrades entre fileres (ecorègim P6)

L’objectiu d’aquest ecorègim es millorar la gestió i sostenibilitat de les superfícies entre arbres de cultius llenyosos, a través de l’augment del contingut de carboni del sòl, de la millora de la seva estructura, de la disminució dels gasos d’efecte hivernacle, així com de la reducció de l’erosió i la desertificació, mitjançant l’establiment de cobertes vegetals.

CONDICIONS GENERALS A TOTS ELS ECORÈGIMS (ER)

• Acollir-se, és voluntari.
• Ser Agricultor Actiu.
• Complir amb la condicionalitat agrícola condicionalitat ramadera reforçada.
• Es pot demanar aquest ajut a tota la finca o només una part, segons convingui. No obstant, en un recinte només es pot sol·licitar i cobrar un únic ecorègim a escollir (independentment de si es fa més d’una pràctica).
• Les superfícies de regadiu que hagin estat sancionades per un ús il·legal de l’aigua NO podran rebre ajuts de l’ecorègims.
• S’hauran d’anotar totes les actuacions realitzades a les terres al quadern d’explotació mentre no estigui disponible el QIE.
• No s’aplicaran penalitzacions a la campanya 2023.

CONDICIONS ESPECÍFIQUES P6

• Mantenir una coberta vegetal, espontània o sembrada, tot l’any (viva mínim 4 mesos, entre l’1 de novembre i  el 28 de febrer).
• Fer el seu manteniment amb mètodes mecànics (sega mecànica o desbrossament). En terrenys d’elevada pendent, o en casos que hi hagi moltes dificultats per l’orografia, es podrà realitzar pasturatge.
• No es poden aplicar herbicides ni fitosanitaris a la coberta vegetal.
• La coberta ocuparà almenys un 40% de l’amplada lliure de la projecció de copa (entre fileres), essent com a mínim de 0.5 metre (en camps amb pendent≥10%, s’haurà de deixar com a mínim 1,5 m o el màxim possible).
• Anotar al quadern/QiE la data d’implantació de la coberta, l’amplada de la coberta (m), i la projecció lliure de copa.

QUANTIA DE L’AJUT

• No cal disposar de drets.
• L‘ajut serà diferent en funció del % de pendent del terreny:
   En terrenys plans (<5% ) –>61,07 €/ha;
   En terrenys de pendent mitjà (5-10%) –> 113,95 €/ha;
   En terrenys d’elevat pendent (>10%) –> 165,17 €/ha;
• Complement addicional de 25 €/ha per aquesta pràctica en anys consecutius sobre la mateixa superfície. Cal marcar-ho a la DUN.
• Degressivitat: en cas de manca de dotació financera, reducció de l’import/ha per les ha que superin el llindar de 15 Ha. El complement de 25 €/ha no té degressivitat.

SOL·LICITUD DE L’AJUT

La sol·licitud d’aquest ajut s’ha de fer a través de la DUN.

+INFO: AGRO90, SL – Entitat col·laboradora del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.  Telèfon: 93.877.16.68 | Correu: info@agro90.com

 

-> Índex d’ajuts

>Ajut als conreus llenyosos que deixin restes de poda entre fileres (ecorègim P7)

 


+ INFO: Anna Gil – Tf. 938771668 – info@agro90.com