-> Índex d’ajuts

Ajut associat a la producció sostenible de llet de vaca

L’objectiu d’aquest ajut és garantir la competitivitat i la sostenibilitat d’aquestes explotacions i reduir el risc d’abandonament d’aquesta activitat productiva.

És per a agricultors actius titulars d’explotacions de vaques productores de llet i es concedeix per animal elegible i any.

REQUISITS GENERALS

Agricultors actius que facin la DUN.
• L’animal ha de complir amb els requisits d’identificació i registre establerts a la normativa sectorial.
• Cap animal pot percebre més d’un ajut associat.
• Els beneficiaris de l’ajut han de mantenir la titularitat de les explotacions on es trobin els animals fins a la data final del termini de modificació de la DUN.

REQUISITS ESPECÍFICS DE LES EXPLOTACIONS

• Agricultors actius titulars d’explotacions inscrites al Registre General d’Explotacions Ramaderes (REGA) de tipus “producció i reproducció” de ramat vaquí amb classificació zootècnica de reproducció per a “reposició” o producció de llet o mixta, morfotip eminentment lacti, o tipus “pastura”.

REQUISITS ESPECÍFICS DELS ANIMALS

Declarar a INFOLAC: Lliuraments de llet durant 6 mesos entre 01/10 i 30/09 o, Quantitat de llet venuda directament durant l’any anterior Vaques de 24 mesos o més a 30 d’abril de l’any de sol·licitud.
• Animals presents a l’explotació en tres dates: 1 de gener, 30 d’abril ( joves i nous) i data a Animals identificats i registrats al GTR.

QUANTIA DE L’AJUT

Explotacions peninsulars
• Primeres 150 vaques: Mínim 153 €/cap; Màxim: 173 €/cap
• Primeres 151 a 725  vaques: Mínim 76 €/cap; Màxim: 86.50 €/cap
• Més de 725  vaques: —

Explotacions de muntanya
• Primeres 150 vaques: Mínim 176 €/cap; Màxim: 198.95 €/cap
• Primeres 151 a 725  vaques: Mínim 88 €/cap; Màxim: 99.48 €/cap
• Més de 725  vaques: —

SOL·LICITUD

La sol·licitud d’aquest ajut s’ha de fer a través de la DUN.

+INFO: AGRO90, SL – Entitat col·laboradora del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.  Telèfon: 93.877.16.68 | Correu: info@agro90.com

-> Índex d’ajuts