-> Índex d’ajuts

Ajut associat a l’olivar amb dificultats específiques i alt valor mediambiental

No és necessari disposar de cap dret de l’ABRS.

PERSONES BENEFICIÀRIES

Agricultors actius que facin la DUN.

REQUISITS

1) Estar declarada el 2018, 2019 o 2020: són totes les que al camp de SIGPAC Olivera Dec de DUN el valor és S o en el visor de SIGPAC de Catalunya la capa trad. decl. està ombrejada en lila.
2) Oliveres cultivades en secà.
3) L’edat mitjana de la plantació haurà de ser superior a 10 anys.
4) Comptar amb una densitat mínima per hectàrea de 30 arbres.
5a) Tenir una densitat de plantació per hectàrea de fins a 100 arbres i/o un pendent mitjà de parcel·la superior  al 25%. Són les que al camp de SIGPAC Olivera trad de DUN el valor és S o en el visor de SIGPAC de Catalunya la capa Ov.trad. cond. està ombrejat en lila i ratllat.

o bé
5b) Oliveres centenàries amb reconeixement internacional. En el cas de Catalunya corresponen a les oliveres centenàries del Territori del Sènia.

En el cas que la parcel·la consti com a declarada el 2018, 2019 o 2020 (camp Olivera Dec de DUN amb S) però no consti que compleix els requisits de densitat/pendent i el beneficiari considera que està en una d’aquestes dues situacions:

–>  Sí té una densitat entre 30 i 100 arbres/ha i/o una pendent superior del 25%, o bé, la parcel·la és d’oliveres centenàries i està dins del territori del Sènia i té una densitat mínima de 30 oliveres/ha. Aleshores, per tal de poder sol·licitar l’ajut caldrà marcar en l’aplicació DUN la casella “Compleix condicions ajut”.

Superfície mínima:0,1 ha per parcel·la i 0,5 ha per explotació.

QUANTIA DE L’AJUT

Primeres 10 Ha: Import unitari mínim: 35.28 €/ha,  import unitari màxim: 117.59 €/ha.
A partir de 11 Ha: Import unitari mínim: 17.64€/ha,  import unitari màxim: 58.80 €/ha.

SOL·LICITUD DE L’AJUT

La sol·licitud d’aquest ajut s’ha de fer a través de la DUN.

+INFO: AGRO90, SL – Entitat col·laboradora del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.  Telèfon: 93.877.16.68 | Correu: info@agro90.com

-> Índex d’ajuts