-> Índex d’ajuts

Ajut associat a la producció sostenible de l’arròs

L’objectiu d’aquest ajut directe és  garantir la protecció dels recursos hídrics, disminució del risc d’erosió i desertificació, contribuir a la millora de la qualitat del sòl, entre altres. No és necessari disposar de cap dret de l’ABRS.

PERSONES BENEFICIÀRIES

Agricultors actius que facin la DUN.

REQUISITS

• Conrear arròs en superfícies que van ser sembrades durant els anys 2018, 2019 o 2020.
Superfície mínima per explotació de 0,5 hectàrees.
Varietats del Catàleg comú de varietats d’espècies de plantes agrícoles de la Unió Europea, del Registre de varietats comercials o varietats autoritzades.
Sembra abans del 30 de juny.
Pràctiques habituals de conreu de l’arròs i arribar fins al final del cicle productiu.
Gestió sostenible d’inputs d’acord amb la normativa sobre nutrició sostenible en els sòls agraris.
Presentar anualment, abans del 30 de novembre:
      -Declaració d’existències a 31 d’agost.
      -Declaració de collita amb la producció obtinguda i la superfície conreada.

QUANTIA DE L’AJUT

• Import unitari mínim: 128.91 €/ha.
• Import unitari màxim: 237.47 €/ha.

SOL·LICITUD DE L’AJUT

La sol·licitud d’aquest ajut s’ha de fer a través de la DUN.

+INFO: AGRO90, SL – Entitat col·laboradora del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.  Telèfon: 93.877.16.68 | Correu: info@agro90.com

 

-> Índex d’ajuts