-> Índex d’ajuts

Ajut associat per a la producció sostenible de llet d’ovella i cabra

L’objectiu d’aquest ajut és garantir la competitivitat i la sostenibilitat d’aquestes explotacions i reduir el risc d’abandonament d’aquesta activitat productiva.

És per a agricultors actius titulars d’explotacions d’oví i cabrum dedicats a la producció de llet i es concedeix per animal elegible i any.

REQUISITS GENERALS

• Les femelles elegibles seran aquelles mantingudes com a reproductores d’acord amb la declaració censal obligatòria a 01/01 de l’any natural de la sol·licitud.
• L’animal ha de complir amb els requisits d’identificació i registre establerts a la normativa sectorial.
• Cap animal pot percebre més d’un ajut associat.
• L’explotació a la qual pertanyen els animals ha de complir amb els requisits establerts a la normativa sobre registre general d’explotacions ramaderes.
• Els beneficiaris de l’ajut han de mantenir la titularitat de les explotacions on es trobin els animals fins a la data final del termini de modificació de la DUN.
• El beneficiari ha de ser agricultor actiu.
• En el cas de joves ramaders i de nous ramaders que comencin la seva activitat i que sigui la primera vegada que sol·liciten algun dels ajuts associats a la ramaderia: els animals amb dret a cobrar seran els elegibles presents a l’explotació a data fi de modificació de la sol·licitud única.

REQUISITS ESPECÍFICS 

• Les explotacions hauran d’estar inscrites a GTR (Gestió Telemàtica Ramadera) amb el tipus d’explotació  “producció i reproducció”, amb
classificació zootècnica reproducció per a producció de llet o mixta. 
• Animals potencialment subvencionables: Femelles reproductores d’oví i cabrum mantingudes com a reproductores d’acord amb la declaració censal obligatòria a 01 de gener de l’any natural de la sol·licitud i, identificades i registrades a 01/01 de l’any de sol·licitud (per joves i nous, els
Producció mínima de 80 litres de llet (oví) o 200 litres (cabrum).
Declarar a INFOLAC: Lliuraments de llet entre 01/06 any anterior i 31/05 any sol·licitud o, venda directa de llet durant l’any natural anterior

QUANTIA DE L’AJUT

– Mínim: 10.55 €/cap; Màxim: 30.22 €/cap

SOL·LICITUD DE L’AJUT

La sol·licitud d’aquest ajut s’ha de fer a través de la DUN.

+INFO: AGRO90, SL – Entitat col·laboradora del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.  Telèfon: 93.877.16.68 | Correu: info@agro90.com

-> Índex d’ajuts

-> Anar a l’ Índex d’ajuts