-> Índex d’ajuts

Ajut associat a la producció sostenible del tomàquet per a transformació

No és necessari disposar de cap dret de l’ABRS.

PERSONES BENEFICIÀRIES

Agricultors actius que facin la DUN.

REQUISITS

• Destinar a la transformació la producció de tomàquet que haurà d’estar emparada mitjançant un contracte.
Sembra mínima de 22.000 llavors per hectàrea, o bé una plantació mínima de 20.000 plantes per hectàrea.
Lliuraments de matèria primera a les indústries transformadores entre el 15 de juny i el 15 de novembre de cada any.
Gestió sostenible dels inputs, d’acord amb la normativa vigent sobre la nutrició sostenible en sòls agraris.

QUANTIA DE L’AJUT

• Import unitari mínim: 256.98 €/ha.
• Import unitari màxim: 314.09 €/ha.

SOL·LICITUD DE L’AJUT

La sol·licitud d’aquest ajut s’ha de fer a través de la DUN.

+INFO: AGRO90, SL – Entitat col·laboradora del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.  Telèfon: 93.877.16.68 | Correu: info@agro90.com

 

-> Índex d’ajuts