–> Índex d’ajuts

Ajut Bàsic a la Renda per a la Sostenibilitat (ABRS)

L’objectiu és incrementar la remuneració de les explotacions agràries i contribuir a la seva resiliència per millorar la seguretat alimentària tot garantint la sostenibilitat de l’explotació. 

REQUISITS:

• Ser Agricultor Actiu.
• Complir amb la condicionalitat agrícola condicionalitat ramadera reforçada.
Realitzar una activitat agrària sobre les hectàrees subvencionables de la seva explotació.
Disposar de drets d’ajut bàsic a la renda com a màxim en data 31 de maig i/o que es rebin posteriorment, mitjançant una cessió i/o assignació de la Reserva Nacional.
Cada dret s’ha de justificar amb una hectàrea subvencionable dins de la mateixa regió que el dret.
• Les parcel·les subvencionables han d’estar a disposició de l’agricultor en data 31 de maig de l’any en què es sol·licita l’ajut.

QUANTIA:

• L’import de l’ajut varia en funció del tipus de cultiu i de la regió on s’ubiquin les superfícies subvencionables:

Degressivitat: a partir de 60.000 € disminueix el que es paga per dret en un:

    • 25% entre 60.000 i 75.000 €
    • 50% entre 75.000 i 90.000 €
    • 85% entre 90.000 i 100.000 €
    • 100% a partir dels 100.000 € (descomptant les despeses laborals)

L’import de l’ajut està limitat a 200.000€ a l’any per beneficiari.

Mapa de regions de cultius

Sol·licitud de l’ajut

La sol·licitud d’aquest ajut s’ha de fer a través de la DUN.

+INFO: AGRO90, SL – Entitat col·laboradora del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.  Telèfon: 93.877.16.68 | Correu: info@agro90.com

 

-> Índex d’ajuts

> Ajut redistributiu complementari a la renda

> Ajut complementari a la renda per joves agricultors