-> Anar a l’ Índex d’ajuts

Ajut complementari a la renda per Joves Agricultors/es

L’objectiu d’aquest ajut és afavorir la incorporació de joves agricultors agricultores, contribuint al relleu generacional en el sector agrari i millorant la rendibilitat de les seves explotacions durant els primers anys del seu inici d’activitat.

És per a agricultors actius de fins a 40 anys, titulars d’una explotació agrària, que tenen drets i que sol·liciten l’ajut cada campanya. Aquest ajut el poden demanar fins a un màxim de 5 anys.

REQUISITS:

• Ser Agricultor Actiu.
• Complir amb la condicionalitat agrícola condicionalitat ramadera reforçada.
Ser un jove incorporat recentment i per primer cop a l’activitat agrària (com a màxim t’has hagut d’incorporar fa 5 anys).
Fer la 1ª sol·licitud com a màxim als 40 anys (no es pot fer si es compleix 41 anys el mateix any de la sol·licitud).
Capacitació o formació professional adient (en joves amb resolució favorable, has de tenir el compromís de fer-la).
• Al ser un pagament complementari a l’ajuda bàsica a la renda per a la sostenibilitat s’ha de disposar de com a mínim 1 dret (o fracció) per a poder percebre-la.

(Requisits per demanar drets a la Reserva Nacional)

QUANTIA:

• L’ajut es concedeix per hectàrea subvencionable i no en funció del nombre de drets que es disposin ni del seu valor. L’import d’aquest pagament serà el valor mig regional que li correspongui en funció del tipus de cultiu i de la regió on estigui. El màxim d’hectàrees subvencionables és de 100.
• En el cas de ser dona, aquest valor s’incrementa en un 15%.
• L’ajut es concedeix per un màxim de 5 anys a partir de l’any de presentació de la primera sol·licitud de l’ajut.

-Valors mitjos regionals:

Sol·licitud de l’ajut

La sol·licitud d’aquest ajut s’ha de fer a través de la DUN.

+INFO: AGRO90, SL – Entitat col·laboradora del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.  Telèfon: 93.877.16.68 | Correu: info@agro90.com

 

-> Índex d’ajuts

<Ajut bàsic a la renda per la sostenibilitat

< Ajut redistributiu complementari a la renda