–>Índex d’ajuts

Ajut redistributiu complementari a la renda

L’objectiu d’aquest ajut es la redistribució més equitativa i una atribució més eficaç i eficient de l’ajut a la renda cap a les explotacions mitjanes.

REQUISITS:

• Disposar d’almenys 1 dret d’ajut bàsic a la renda.
• Ser Agricultor Actiu.
• Complir amb la condicionalitat agrícola condicionalitat ramadera reforçada.
Realitzar una activitat agrària sobre les hectàrees subvencionables de l’explotació.
• Tenir les parcel·les a disposició de l’agricultor com a màxim el 31 de maig de l’any en què es sol·licita l’ajut.

QUANTIA:

-S’aplica un sistema de doble llindar diferenciat per regions: fins a un primer llindar d’hectàrees, el pagament redistributiu serà del 16,7% del valor mitjà regional (incloent-hi el pagament redistributiu). A partir d’aquest, i fins a un segon llindar, el pagament redistributiu serà el 40% del Valor Mitjà Regional (VMR). A partir d’aquest darrer llindar d’hectàrees, no es concedirà el pagament redistributiu.

Sol·licitud de l’ajut

La sol·licitud d’aquest ajut s’ha de fer a través de la DUN.

+INFO: AGRO90, SL – Entitat col·laboradora del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.  Telèfon: 93.877.16.68 | Correu: info@agro90.com

 

-> Índex d’ajuts

<Ajut bàsic a la renda per la sostenibilitat

> Ajut complementari a la renda per joves agricultors