En el marc de la gestió forestal sostenible s’han publicat els ajuts per a finques forestals de titularitat privada i per fomentar les actuacions silvícoles de millora, la xarxa viària per a la gestió dels boscos, les reforestacions de coníferes i planifolis.

  • Presentació de sol·licituds: del 16 de març al 16 d’abril de 2018
  • Finalització d’actuacions: 15 de novembre de 2019, inclòs
  • Justificació de feines: 30 de novembre de 2019, inclòs

Actuacions subvencionables

Reforestacions
1) Plantacions de coníferes i planifolis.
2) Reposició de fallades.
3) Manteniment de plantacions.
4) Instal·lació d’elements individuals de protecció contra la fauna (protectors).

Producció de tòfona negra (tuber melanosporum)
1) Plantació d’espècies micorrizades pel conreu de la tòfona.
2) Instal·lació d’elements de protecció col·lectius contra la fauna (tanca perimetral de protecció).

Documents adjunts