L’objecte dels ajuts és subvencionar l’adquisició i instal·lació dels següents d’equips per millorar la gestió agrària i mediambiental dels purins: 

  1. Equips de mesura de la concentració de nutrients, en cisternes d’aplicació de purí, o en basses de purí
  2. Equips electrònics de dosificació de l’aplicació de purins, en cisternes d’aplicació de purí

Aquests equips permetran a les explotacions ramaderes conèixer el contingut de nutrients dels purins i poder aplicar la dosi adequada als camps de conreu per aconseguir una òptima fertilització.

El termini de presentació de sol·licituds és del 15 de setembre de 2020 al 15 d’octubre de 2020, ambdós inclosos.

El període d’execució i pagament de les actuacions realitzades ha d’estar inclòs entre l’ 1 de gener de 2020 i l’últim dia de termini de presentació de les sol·licituds (15 d’octubre de 2020)

Va dirigit a:

A persones físiques o jurídiques titulars d’explotacions ramaderes, a associacions, organitzacions i agrupacions de titulars d’explotacions ramaderes, a agrupacions de defensa sanitària ramadera, cooperatives i les seves agrupacions, societats agràries de transformació i comunitats de béns.

En resten excloses les persones a qui s’hagin concedit:

  • per a la mateixa finalitat, subvencions en el marc dels ajuts a la mitigació del canvi climàtic del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l’ajut al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER);
  • ajuts regulats mitjançant l’Ordre AAM/337/2014, de 13 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió dels purins que es destinaven a les plantes d’assecatge abans del tancament, i es convoquen els corresponents a l’any 2015.
  • ajuts concedits en el marc de l’Ordre ARP/180/2018, de 29 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts de minimis per a l’adquisició d’equips de mesurament de la concentració de nutrients i/o equips electrònics de dosificació en cisternes d’aplicació de purí porcí.