Ajuts a l’agricultura i la ramaderia (PAC 2023-2027)

AJUTS DIRECTES 

AJUTS DIRECTES DISSOCIATS

Es basa en un sistema de pagament de drets.

Ajut bàsic a la renda sostenible (ABRS)
Ajut Redistributiu Complementari a la Renda per la Sostenibilitat
Ajut Complementari a la Renda per a Joves agricultors

ECORÈGIMS

Són règims en favor del clima i el medi ambient i  voluntaris i nous per aquest període. Es tracta de pràctiques que han d’anar més enllà dels requisits de condicionalitat. Una mateixa superfície només podrà percebre un ecorègim.

Ajut al pasturatge extensiu (mínim 90 dies/any) (P1)
Ajut per establir illes de biodiversitat o fer sega sostenible en pastures (que es seguin per alimentació animal) (P2)
Ajut a les terres de cultiu que facin rotació amb espècies millorants (P3)
Ajut a les terres de cultiu que facin rotació i sembra directa (P4)
Ajut a les terres de cultiu i cultius permanents que deixin espais de biodiversitat (P5)
Ajut a la gestió sostenible de la làmina d’aigua (P5)
Ajut als conreus llenyosos que deixin cobertes vegetals espontànies o sembrades entre fileres (P6)
Ajut als conreus llenyosos que deixin restes de poda entre fileres (P7)

AJUTS DIRECTES ASSOCIATS

Ajuts pensats per fer front a les dificultats que puguin trobar els agricultors i els ramaders mitjançant la millora de la competitivitat i sostenibilitat.

A superfícies:

Ajut a la fruita seca en àrees amb risc de desertificació
Ajut a la producció sostenible d’arròs
Ajut a la producció sostenible de proteïnes d’origen vegetal
Ajut a la producció sostenible de tomàquet per a transformació
Ajut a l’olivar amb dificultats i alt valor ambiental

A la ramaderia:

Ajut a la ramaderia extensiva de boví de carn
Ajut a l’engreix de vedells dins de l’explotació de naixement
Ajut a l’engreix sostenible de vedells
Ajut a la producció sostenible de llet de vaca
Ajut a la ramaderia extensiva i semiextensiva d’oví i cabrum de carn
Ajut a la producció sostenible de llet d’ovella i cabra
Ajut a la ramaderia extensiva i semiextensiva d’oví i cabrum sense pastures a la seva disposició i que pasturen superfícies de rostolls, guarets i restes hortícoles

AJUTS A LA SOSTENIBILITAT

PDR 2014-2022

Conceptes generals
Compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions
Millora d’hàbitats esteparis de XN2000
Biodiversitat cultivada
Agricultura ecològica
Ramaderia ecològica

PEPAC 2023-2027

Conceptes generals
Ajut als conreus sostenibles
Ajut a les pastures sostenibles
Ajut a l’apicultura sostenible
Ajut al manteniment i millora d’hàbitats en zones humides
Ajut a la protecció de l’avifauna en zones estepàries de XN2000
Ajuts als sistemes alternatius de la lluita química
Ajut a la conservació de recursos agrícoles
Ajut a la conservació de recursos genètics ramaders
Ajut a la producció agrària ecològica
Ajut al benestar animal (no hi ha convocatòria al 2023)
 

CGE 2024

Aspectes generals
Primera instal·lació de persones joves agricultores
Mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries
Millora de la competitivitat en explotacions agràries
Diversificació agrària (PDR.DAAC)

 

CONCEPTES I DEFINICIONS

Condicionalitat agrícola en el període 2023-2027 (RLG i BCAM)
Condicionalitat ramadera en el període 2023-2027 (RLG i BCAM)
Agricultor Actiu (AA)
Agricultor Professional (AP)
Explotació Agrària Prioritària (EAP)
Cessió de Drets
Reserva Nacional (RN)
Càrrega ramadera (CR)
Models de quaderns de camp (Qie)
Calendari quaderns de camp
Relació d’espècies plurianuals, millorants, lleguminoses o herbes/altres farratges
 


+ INFO:  Tf. 938771668 – info@agro90.com