-> Índex d’ajuts

Ajuts als sistemes alternatius de la lluita química

Requisits

• Totes les persones beneficiàries hauran d’estar assessorades tècnicament en Gestió Integrada de Plagues, per aquest motiu hauran de pertànyer a una Agrupació de Defensa Vegetal (ADV) o estar inscrites en el registre de Productors de producció integrada amb la totalitat de la superfície acollida a l’ajut i complir les obligacions que es deriven.
• La superfície mínima per a realitzar l’actuació és d’1 ha per a tots els cultius, excepte per als següents casos:
   – Hortícoles aire lliure: 0,1 ha
   – Maduixa aire lliure: 0,1 ha
   – Hortícoles sota coberta: 0,1 ha
   – Maduixa sota coberta: 0,1 ha
   – Ornamentals sota coberta: 0,1 ha
• Plantacions joves són auxiliables.

Compromisos

Compromisos BÀSICS 100%:
• Sobre la superfície, conreu i plagues sol·licitats utilitzar obligatòriament les tècniques alternatives a la lluita química subvencionades Les dosis a aplicar per conreu i plaga seran les publicades al web del DACC.
• En cas que el nivell de plaga a la superfície sol·licitada superi els límits de control, es podran aplicar tractaments amb els productes fitosanitaris autoritzats en el cultiu, amb autorització de la persona tècnica assessora en Gestió Integrada de Plagues (GIP) d’una ADV o del CCPI.

Compromisos PRINCIPALS:
• En el cas de cultius de fruiters llavor, de pinyol i cítrics, quan la superfície sol·licitada estigui afectada per diverses de les plagues assenyalades, s’aplicaran obligatòriament les tècniques alternatives indicades, s’hagin o no sol·licitat per l’ajut. L’objectiu és assegurar que una superfície tractada amb mètodes alternatius per una plaga no sigui tractada amb mètodes químics per una altra. En cas de realitzar solarització, s’haurà de disposar d’un informe de la persona tècnica assessora de l’ADV o del CCPI i cobrir el 100% de la superfície compromesa durant els cinc anys del compromís, com a mínim un mes a l’estiu.
• Per a la implantació de bandes amb plantes reservoris de fauna auxiliar s’hauran d’utilitzar plantes herbàcies i arbustos de demostrada efectivitat per a la conservació d’enemics naturals i que publicarà el Servei de Sanitat Vegetal anualment en un llistat. • En el cas de plantes herbàcies s’hauran de plantar/sembrar i mantenir un mínim de3 plantes cada 25 m2 de la parcel·la agrícola o hivernacle i en el cas de plantes arbustives d’1 planta cada 100 m2de parcel·la agrícola o hivernacle. Aquestes s’agruparan o distribuiran a una distancia màxima de 200 m del conreu.
• Quadern d’explotació (model de la web, mentre no hi hagi telemàtic).

Incompatibilitats

AMB AJUTS AGROAMBIENTALS:
• Intervenció de Producció Agrària Ecològica.
• Agricultura ecològica PDR 14-22

AMB ALTRES AJUTS
• Mesures dels fons i programes operatius de les organitzacions de productors dels sector de fruites i hortalisses.

Primes

Sol·licitud de l’ajut

La sol·licitud d’aquest ajut s’ha de fer a través de la DUN.

+INFO: AGRO90, SL – Entitat col·laboradora del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.  Telèfon: 93.877.16.68 | Correu: info@agro90.com

-> Índex d’ajuts