Ajuts forestals

La Generalitat de forma periòdica convoca una o vàries línies d’ajuts forestals amb l’objectiu bàsic de prevenir els incendis forestals. Demanar aquests ajuts  requereix d’una tramitació i d’un assessorament previ per saber quines són les alternatives que s’adeqüen a les necessitats de cada finca.

Els ajuts convocats oberts els podeu trobar al següents enllaços:

http://cpf.gencat.cat/ca/cpf_02_serveis_tramits/cpf_tramits/Subvencions-i-ajuts/linies-dajuts-obertes/ o

https://www.forestal.cat/web/ajuts-i-circulars/ajuts-en-actiu