Ajuts per agricultors

Aquests ajuts es demanen a través de l’aplicació de la DUN dins del termini establert (aproximadament entre l’1 de febrer i el 15 de maig de cada any). La declaració única agrària (DUN) és el document anual obligatori que ha de realitzar la persona titular de l’explotació agrària ubicada a Catalunya necessari entre altres coses per cobrar les ajudes de  la PAC (Política Agrària Comunitari). La DUN ha d’incloure la totalitat de la superfície, agrària, forestal i improductiva, d’acord amb el SIGPAC, així com les dades de ramaderia que formin part de l’explotació. Tenen obligatorietat de fer-la:

  • Els titulars d’explotacions agràries que vulguin efectuar els tràmits i les sol·licituds dels ajuts directes i dels ajuts associats al Contracte global d’explotació.
  • Els titulars d’explotacions agrícoles que realitzin la seva activitat dins de l’àmbit de la producció primària agrícola, excepte:
    • si destinen íntegrament la producció al consum domèstic privat,
    • si estan inscrits al Registre oficial d’empreses proveïdores de material vegetal, i les seves produccions no es destinen al consum humà o animal.