Ha sortit publicada la convocatòria per demanar els ajuts a la redacció i la revisió dels instruments d’ordenació forestal en finques de titularitat privada per a l’any 2015.

El DOGC núm. 6927, de 4 d’agost de 2015 publica la RESOLUCIÓ ARP/1815/2015, de 22 de juliol, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l’any 2015, corresponents a la redacció i la revisió dels instruments d’ordenació forestal (operació PDR 08.06.01).

La presentació de sol·licituds finalitza el 30 de setembre de 2015. No dubteu en contactar amb nosaltres per qualsevol dubte o aclariment!