El passat 4 d’agost de 2016 van sortir publicades al Diari Oficial de la Generalitat les Resolucions per les quals es convoquen els AJUTS PER A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE per a finques privades. Es tracta d’ajuts econòmics dirigits a la redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal (PTGMF i PSGF).

Com en les darreres convocatòries les sol·licituds d’ajuts admissibles seran valorades segons criteris de priorització i puntuació (ja que el pressupost és ajustat). Com a novetat, cal destacar que es donen punts a les finques ubicades en municipis considerats en zona desfavorida o de muntanya, els mateixos punts que les finques que estan en zona de EIN.

Des de AGRO90 SL, si esteu interessats en la redacció o revisió del vostre instrument d’ordenació forestal (IOF), us oferim els nostres serveis per a tramitar les ajudes i redactar el vostre PTGMF o PSGF i garantir que se us adjudiqui la subvenció sol·licitada.

La vostra finca tindrà més opcions d’aconseguir l’ajut sol·licitat si :

  • Es tracta d’una redacció d’una revisió d’un IOF: 10 punts (5 punts addicionals per a les revisions que disposin d’un IOF que hagi perdut la vigència o estigui prorrogat).
  • Es tracta de la redacció d’un nou IOF: 9.5 punts
  • La finca es troba dins d’un espai natural protegit (EIN o Xarxa Natura 2000) o bé està dins d’un municipi inclòs a la llista de municipis amb limitacions naturals, específiques i zones de muntanya: fins a 5 punts en funció del percentatge inclòs.
  • La finca fa la sol·licitud, o bé,  està adscrita a algun sistema de certificació forestal acceptat i reconegut internacionalment: 5 punts (a Catalunya ho gestiona l’ENSCAT).
  • Per a les planificacions superiors al mínim establert (15 anys): 2 punts addicionals.

Adjuntem bases dels ajuts.