Anar a l’ Índex d’ajuts

Ajut a les terres de cultiu i cultius permanents que deixin espais de biodiversitat (ecorègim P5)

L’objectiu d’aquest ecorègim és evitar la pèrdua d’hàbitats i espècies que estan desapareixent.

CONDICIONS GENERALS A TOTS ELS ECORÈGIMS (ER)

• Acollir-se, és voluntari.
• Ser Agricultor Actiu.
• Complir amb la condicionalitat agrícola condicionalitat ramadera reforçada.
• Es pot demanar aquest ajut a tota la finca o només una part, segons convingui. No obstant, en un recinte només es pot sol·licitar i cobrar un únic ecorègim a escollir (independentment de si es fa més d’una pràctica).
• Les superfícies de regadiu que hagin estat sancionades per un ús il·legal de l’aigua NO podran rebre ajuts de l’ecorègims.
• S’hauran d’anotar totes les actuacions realitzades a les terres al quadern d’explotació mentre no estigui disponible el QIE.
• No s’aplicaran penalitzacions a la campanya 2023.

CONDICIONS ESPECÍFIQUES P5

• Mantenir un % mínim d’espais de biodiversitat dins de la superfície que s’aculli a aquest ecorègim. Els espais de biodiversitat poden ser: 

Elements del Paisatge (EP): bardisses, arbres aïllats, arbres en filera, arbres en grup, marges, basses/llacunes/abeuradors natural, illes i/o enclavaments de vegetació natural, roques o munts de pedra, terrasses o construcció tradicionals. Aquests són elements permanents a la finca.

i/o Àrees No Productives (ANP): zones de no collita (cereals o oleaginoses)1, illes de biodivesritat (mínim 0.01 ha), marges de biodiversitat (mínim 2 m. d’ample i 2 famílies beneficioses) o guaret melífer (amb 2 famílies beneficioses).

• El percentatge a deixar depèn del tipus de cultiu:
   En terres de cultiu de SECÀ: mínim un 7%.
   En terres de cultiu de REGADIU: mínim un 4%.
   En arròs: mínim un 3%.
   En cultius permanents (vinya, olivar, cítrics, fruiters i, en general, cultius que romanen en el terreny durant cinc anys o més i que no entren en la rotació de cultius de l’explotació): mínim un 4%.

• En la superfície acollida no es poden aplicar fitosanitaris.

• S’hauran d’anotar al quadern/QiE les dates de sembra.

• A tenir en compte: els % són addicionals al 4% que t’obliga a tenir la condicionalitat (BCAM8). En cas d’assolir el 7% al total de TC de l’explotació (estiguin o no acollides a l’ER), el % de la BCAM8 pot baixar fins al 3%.

QUANTIA DE L’AJUT

• Cal disposar de com a mínim d’1 dret de ABRS.
• Establiment d’espais de biodiversitat –>56,04 €/ha
No té degressivitat.

SOL·LICITUD DE L’AJUT

La sol·licitud d’aquest ajut s’ha de fer a través de la DUN.

+INFO: AGRO90, SL – Entitat col·laboradora del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.  Telèfon: 93.877.16.68 | Correu: info@agro90.com

 

-> Índex d’ajuts

1 Romandre almenys fins 01/09, amb caràcter general. Si el cultiu no ha conclòs el cicle el 01/09, cal deixar un mes addicional des de la collita.