Altres projectes ambientals

 • Projecte de 2 línies subterrànies a les Masies de Roda i Manlleu (OSONA)
 • Avantprojecte d’una activitat d’educació en el lleure a Sant Feliu de Codines (VALLÈS ORIENTAL)
 • Compatibilitat urbanística per a una activitat turística a Castellterçol (MOIANÈS)
 • Avaluació d’Impacte Ambiental de la reforma d’una línia elèctrica a Bigues i Riells (VALLÈS ORIENTAL), inclou Estudi d’Integració i Impacte Paisatgístic
 • Avaluació d’Impacte Ambiental de la reforma d’una línia elèctrica entre Vidrà i Sant Pere de Torelló (OSONA)
 • Projecte d’un camí nou dins el terme de l’Ametlla del Vallès (VALLÈS ORIENTAL)
 • PEU d’un campament juvenil a una finca de Sant Llorenç Savall (VALLÈS OCCIDENTAL)
 • Tramitació d’un agroturisme i explotació ramadera a una finca de La Coma i La Pedra (SOLSONÈS)
 • Projecte de restitució de tanca a Sant Quirze del Vallès (VALLÈS OCCIDENTAL)
 • Justificació urbanística d’un moviment de terres a una finca de Sant Celoni (VALLÈS ORIENTAL)
 • PEU i Projecte d’una activitat hípica a Polinyà (VALLÈS OCCIDENTAL), inclou Informe Ambiental i Estudi d’Integració i Impacte Paisatgístic
 • Projecte de línia elèctrica soterrada de 400V a Sant Quirze del Vallès (VALLÈS OCCIDENTAL)
 • Al·legacions particulars a la MP del POUM i Pla Especial de l’Anella Verda de Terrassa (VALLÈS OCCIDENTAL)
 • PEU de nova línia de MT entre Sant Pere de Torelló i L’Esquirol (OSONA), inclou Informe Ambiental i Estudi d’Integració i Impacte Paisatgístic
 • Estudi de Repercussions Ambientals i Estudi paisatgístic d’un habitatge unifamiliar a Cap de Barbaria (FORMENTERA)
 • Redacció de l’ordenança tipus d’instal·lació de tanques en el Sòl No Urbanitzable.
 • Catàleg d’arbres i arbredes d’interès local de la Roca del Vallès . 
 • Projecte i Direcció Tècnica de la neteja de les lleres de Sils i Llagostera. 
 • Projecte d’obra a la riera “Riereta” a Sallent. 
 • Projecte de recuperació de l’ecosistema fluvial del tram alt del riu Ripoll. 
 • Pla Especial d’usos del sòl no urbanitzable del municipi de Sils.
 • Pla Especial d’usos del sòl no urbanitzable del municipi de Caldes de Malavella.
 • Estudi Sonomètric i preparació de l’ordenança reguladora de sorolls del municipi de Caldes de Malavella.
 • Estudi Sonomètric i preparació de l’ordenança reguladora de sorolls del municipi de  Sils.
 • Projecte de variant de línia elèctrica de mitja tensió a l’Ametlla del Vallès (VALLÈS ORIENTAL)
 • Al·legacions per l’Associació de Propietaris Agroforestals Matadepera-Terrassa a l’Avantprojecte de Llei de Territori
 • Protocol per vessament d’oli en centres transformadors a la intempèrie d’una empresa elèctrica