Altres treballs per a l’Administració

 • Estudi sobre la recuperació de parcel·les agrícoles per a la implementació d’un projecte d’espai-test al municipi de Viladecans.
 • Inventari de camins públics i d’ús públic del terme municipal de Quart (Gironès).
 • Projectes de millora dels camins d’accés a Nas, Ardòvol, Talltorta i Vilec (Cerdanya) Peticionari: Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP)
 • Estudi de l’estat actual i propostes d’alternatives de gestió de l’espai Agroforestal de Llevant. Peticionari: Consell comarcal del Vallès Occidental.
 • Legalització de pous i fonts. Peticionari: Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
 • Estudis de les necessitats de reg de diferents conreus
 • Pla de protecció civil per a risc d’incendis (INFOCAT) de Sils
 • Pla de protecció civil per a risc d’incendis (INFOCAT) de Quart
 • Pla de protecció civil per a risc en el transport de mercaderies perilloses (TRANSCAT) de Sils
 • Pla de protecció civil per a risc en el transport de mercaderies perilloses (TRANSCAT) de Quart
 • Pla de protecció civil per a risc de nevades (NEUCAT) de Quart
 • Pla de protecció civil per a risc de nevades (NEUCAT) de Sils
 • Pla de protecció civil per a emergències sísmiques (SISMICAT) de Sils