Les explotacions ramaderes han d’estar inscrites al registre d’explotacions ramaderes. La manca d’aquesta inscripció en el registre comporta no expedir els documents relacionats amb l’explotació i la impossibilitat de rebre qualsevol ajut, inclosos els ajuts comunitaris (primes ramaderes).

A qui va dirigit?

A totes les explotacions ramaderes ubicades a Catalunya.

La inscripció al Registre per l’inici de l’activitat ramadera o la modificació de les dades registrals es pot fer per dos tipus de procediments en funció de la activitat i tipus d’explotació ramadera.

 1. Estan subjectes al procediment d’autorització previ a l’inici de l’activitat ramadera:
  • Les explotacions ramaderes (diferents de les explotacions de petita capacitat i d’autoconsum) de les espècies: porcina, bovina, ovina, caprina, equina, avícola, cunícola, apícola, pelleteres i cinegètiques de caça major.
  • Les explotacions ramaderes amb altres especies animals que es criïn o es mantinguin per a la producció d’aliments o productes d’origen animal amb destinació al consum humà
  • Les explotacions especials: instal·lacions de concentració d’animals (a excepció dels operadors comercials sense instal·lacions d’allotjament d’animals), centres de recollida de material genètic, instal·lacions per a l’ensinistrament i la pràctica eqüestre i les instal·lacions d’èquids d’oci.
 2. Estan subjectes al procediment de comunicació per l’inici de l’activitat:
  • Les explotacions de petita capacitat i d’autoconsum.
  • Els centres que únicament emmagatzemen material genètic.
  • Les pastures.

Per a més informació clica aquí!

hola