Des del Departament ens informen sobre el pla previst de comunicació de l’assignació de drets de pagament bàsic:

  • El dia 31 de març es publicarà al DOGC l’Edicte pel qual es comunica l’assignació de drets de pagament bàsic.  Aquest Edicte marca la data d’inici del període per a la presentació dels recursos d’alçada que s’escaiguin.
  • Totes les resolucions d’assignació de drets estaran consultables a l’aplicació de “Consulta Pública de pagament bàsic” (https://www10.gencat.cat/dar_punic/) a partir del dia 31 de març.
  • No hi haurà enviaments de carta en suport paper.
  • Tots aquells que tenen correu electrònic rebran en els propers dies un correu en què se’ls comunicarà la publicació de l’Edicte i la disponibilitat de fer la consulta via web.