El director general de Desenvolupament Rural, mitjançant edicte publicat al DOCG de 31/03/2016, ha dictat resolució sobre l’assignació definitiva del valor i nombre definitiu drets de pagament bàsic de la Política Agrària Comuna (PAC), que seran vigents pel període 2015-2020.

S’han assignat 833.740,02 drets de pagament bàsic a 48.985 agricultors. Aquesta assignació s’ha realitzat a les persones que van sol·licitar l’admissió al regim de pagament bàsic mitjançant la DUN 2015 i que complien els requeriments establerts.

També estan disponibles les resolucions dels sol·licitants que no tenen assignació de drets i l’assignació corresponent a la Reserva Nacional.

Les persones interessades poden consultar a partir d’avui, 31/03/2016, la seva assignació de drets a la base de dades de consulta pública PUNIC a l’adreça https://www10.gencat.cat/dar_punic/ , prèvia identificació amb el codi d’usuari (la lletra en majúscula) i contrasenya que s’ha facilitat a les persones agricultores per la DUN 2016.

Mitjançant aquesta consulta es pot visualitzar i imprimir els drets assignats per cada regió i el seu valor pels anys 2015 a 2019.

A partir de la data de publicació de l’Edicte es pot presentar recurs d’alçada davant la Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i en el termini d’un mes, d’acord amb els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.