Us comuniquem que el dia 01/10/2020 s’ha publicat a la web del DARP, una proposta de resolució del valor de l’N-ref assignat a les explotacions ramaderes de les comarques d’Alt Camp, Alta Ribagorça, Anoia, Baix Camp, Baix Empordà, Baix Llobregat, Baix Penedès, Barcelonès, Conca de Barberà, Garraf, Maresme, Pallars Sobirà, Priorat, Ribera d’Ebre, Tarragonès, Terra Alta i Vall d’Aran. Paral·lelament, a l’e-Tauler, s’ha publicat un informe tècnic on hi queden reflectides més dades sobre l’assignació.  Aquesta és la quantitat màxima de dejeccions ramaderes (en kg de nitrogen) generades per la granja que es podrà aplicar en zones vulnerables a la contaminació per nitrats.

Aquesta proposta de resolució no posarà fi a la via administrativa. S’hi podran fer les al·legacions que es considerin oportunes en el termini de 20 dies, d’acord amb l’article 83.2 de la Llei 39/2015. 

Les al·legacions s’hauran de presentar de forma electrònica mitjançant el formulari del tràmit “Al·legacions a la publicació dels valors de nitrogen de referència en granja” que es troba disponible a la Seu electrònica de la Generalitat (https://seu.gencat.cat), a l’apartat de tràmits. La resposta a aquestes al·legacions quedarà recollida a la resolució definitiva, que es publicarà a la web del DARP, per la qual s’assigna el N-ref. 

Podeu consultar el nitrogen de referència assignat en funció de la marca oficial  clicant aquí!

Si vols conèixer com s’ha obtingut aquest nitrogen de referència aquí ho expliquen: https://www.agro90.com/wp-content/uploads/2020/10/proposta-resolucio-assignacio-nitrogen.pdf