El Departament comunica que, a partir del proper 12 de desembre, es procedirà al pagament de fins el 95% de l’import dels ajuts de Pagament Base, Pagament per pràctiques agrícoles beneficioses pel medi ambient i Pagament complementari pels joves agricultors/es, i del 100% per l’ajut del Règim de Petits Agricultors de la campanya 2016.

Així doncs, els que havien cobrat bestreta ara cobraran fins el 95% i els que no havien cobrat bestreta, cobraran el 95%. El 5% restant, de moment, no ens han confirmat quan es cobrarà, ja us avisarem.

El nombre total de beneficiaris és de 45.019 que cobraran un import de 72.275.312 d’euros. Aquest import sumat a la bestreta pagada al mes d’octubre representa un total de 218.064.045 euros.

Aquest pagament incorpora el moviment de drets derivat de les cessions de drets de pagament bàsic, així com els imports de reemborsament de la disciplina financera aplicada en 2015, mitjançant l’ingrés calculat per aplicació d’un coeficient provisional del 1,40%, i la deducció de l’import corresponent a l’aplicació de la disciplina financera en 2016, corresponent a un coeficient 1,353905 %.