El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) continua efectuant els pagaments del Programa de Desenvolupament Rural.

A partir d’aquest passat divendres 12 de desembre es comencen a ingressar els pagaments corresponents a l’ajut agroambiental Apicultura per a la millora de la biodiversitat en zones fràgils corresponents a la campanya 2014.

L ‘objectiu d’aquest ajut és millorar la biodiversitat en els agroecosistemes fràgils on puguin existir espècies relictes. D’aquesta manera es promouen sistemes d’explotació amb una major base territorial i que també disminueixin els tractaments químics que es puguin realitzar en la producció de la mel.

Aquesta línia d’ajut forma part de les mesures del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2007-2013, està cofinançada pel Fons Europeu Agrícola per al Desenvolupament Rural (FEADER) i té com a finalitat promoure una activitat agrària més sostenible mediambientalment.