Biodiversitat cultivada  (PDR 14-22)

Objectius

Descriure, conservar i inscriure en el Catàleg de varietats locals d’interès agrari de Catalunya una part significativa de les varietats locals existents a Catalunya.

Fomentar el coneixement per part dels mateixos agricultors, de les entitats i dels consumidors de l’existència d’aquestes varietats, a través, bàsicament, del seu cultiu en agricultura ecològica, i canalitzades en els mercats locals mitjançant el comerç de proximitat.

I també promoure l’intercanvi d’informació entre organitzacions i realitzar activitats informatives, divulgatives i d’assessorament.

Requisits de la mesura

Presentar un projecte que inclogui el pressupost desglossat i una memòria.

Caracteritzar com a mínim 2 varietats locals per entitat i any, excepte el primer any, en que aquesta quantitat pot ser inferior.

Quantia dels ajuts

S’estableix un ajut màxim de 12.000 € per projecte i any.

L’import màxim de l’ajut és del 100% de les actuacions subvencionables i sense sobrepassar els màxims establerts per cada actuació d’acord amb el següent:

  • Conservació in situ 2.000 €
  • Conservació ex situ 1.000 €
  • Caracterització per varietat local 1.200 €
  • Recopilació de recursos genètics 500 €
  • Creació d’inventaris consultables en línia 500 €
  • Creació de bases de dades consultables en línia 500 €
  • Activitats informatives 300 €
  • Activitats divulgatives 200 €

Els imports màxims en Conservació in situ i ex situ es poden incrementar 400 € en cas de realitzar analítiques sanitàries.

Els importa màxims de caracterització de varietat local es poden incrementar 600 € en cas de realitzar analítiques.

-> Tornar a l’ Índex d’ajuts