En data de 05/06/2023 el FEGA ha emès una nota sobre el calendari d’anotacions obligatòries del quadern QiE en funció de: 

a) En funció de la grandària i intensificació de l’explotació les explotacions es classifiquen com:

– GRANS: aquelles explotacions que compleixin alguna de les següents condicions:
1r Que superin alguna de les dimensions màximes següents, establertes per grup de cultiu:
      i) 30 hectàrees de terra de cultiu o
      ii) 30 hectàrees de pastures permanents o
      iii) 10 hectàrees de cultius permanents o
2n Que, sobre el total de la seva superfície agrària, tinguin més de 5 hectàrees de regadiu o
3r Que disposin d’alguna parcel·la d’hivernacle.

– PETITES: la resta de les explotacions.

b) En funció de la informació a emplenar obligatòriament al CUE, es distingeixen dos tipus d’informació:

– Informació relativa a la PAC
     Es tracta de la informació a emplenar que s’estableix en el Reial decret 1048/2022, de 27 de desembre, relativa a les anotacions de ecorregímenes i ajudes associades.

Resta d’informació establerta en el Reial decret 1054/2022 i en l’Orde APA/204/2023
Tractaments fitosanitaris i fertilització, incloent-hi els aspectes relatius al pla d’abonat, en els casos en els quals sigui obligatori disposar del pla d’abonat.

A continuació us mostren les taules resum del FEGA amb les dates considerades. Us podeu descarregar el document complert en aquest enllaç: 

https://www.fega.gob.es/sites/default/files/files/document/2023.06.05-Nota_aclaratoria_Entrada_en_vigor_Cuaderno_digital_de_explotacion_web.pdf