L’entrada en vigor del Quadern Integrat d’Explotació o altres quaderns digitals d’explotació està condicionada a les característiques de l’explotació, que n’estableixen l’exempció, l’obligació i els diferents terminis per a emplenar les dades obligatòries. La normativa vigent, el Reial decret llei 04/2023 que modifica, en part, el Reial decret 1054/2022, estableix les dates, característiques indicades a les taules següents: