mapa topogràfic de la finca
mapa cadastral actual de la finca
mapa del cadastre històric de la finca
  • Creació de mapes de la finca en paper i murals. Treballem sobre topografia i fotografies aèries actuals i antigues (almenys fins a 1956), amb la possibilitat d’editar la cartografia i incloure-hi límits.
  • Cartografia de finques per a la inclusió en escriptures de compra-venta.
  • Cartografia històrica.
  • Cartografia cadastral.
  • Cartografia temàtica: Mapes de vegetació, mapes de camins, etc.
Vista aèria de la finca
Ortofoto històrica de la finca
Fotografia aèria de la finca