­

Què són els Eco-Règims de la nova PAC?

pagaments anuals directes (que es donen per hectàrea) als agricultors que acceptin determinats compromisos medi ambientals que van més enllà de la condicionalitat reforçada. En funció de si tens correus herbacis, llenyosos o pastures et podràs acollir a un o altra eco-règim. Clica aquest post si vols saber-ne més.

Assignació del nitrogen de referència

Us comuniquem que el dia 01/10/2020 s’ha publicat a la web del DARP, una proposta de resolució del valor de l’N-ref assignat a les explotacions ramaderes de les comarques d’Alt Camp, Alta Ribagorça, Anoia, Baix Camp, [...]

El DARP completa el calendari d’ús del “vano” en les aplicacions de purí

L’Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes ens fa arribar el següent comunicat: "Amb la finalitat de reduir les emissions d’amoníac a l’atmosfera, el passat 1 de gener de 2018 va entrar en vigor, per [...]

Fertilització en cereal d’hivern

Des del Departament, conscient de la importància que tenen els cereals d’hivern a Catalunya, ens ha arribat aquest Dossier Tècnic, on ens explica que una correcta planificació de la fertilització permet abaratir el seu cost i millorar la rendibilitat de l’explotació, a la vegada que redueix els impactes mediambientals que pot ocasionar. En aquest document ens informen sobre: la planificació com a eina bàsica per un adobatge eficient i sostenible; els criteris per a escollir una estratègia de fertilització; les recomanacions de fertilització dels cereals d’hivern o de millora del maneig del reg i de la fertilització; i, a més, ens faciliten un exemple pràctic sobre el disseny i avaluació de costos d’un pla d’adobatge.

Programa d’inspeccions d’equips d’aplicació de fitosanitaris de Catalunya

El DAAM ha elaborat un programa d'inspeccions que permet concentrar les inspeccions per zones, facilitant així els desplaçaments als titulars i assegurant que tots els equips d'aplicació de fitosanitaris hauran passat la inspecció abans de la data màxima permesa per la directiva europea.

Convocatòria d'ajuts al sector agrari, alimentari i forestal 2014

Convocatòria d'ajuts al sector agrari, alimentari i forestal per al foment del planejament i la redacció de projetes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos, per fer front al canvi climàtic i donar suport a les energies renovables, la gestió de l'aigua i la biodiversitat, corresponents a l'any 2014 (convocatòria),

La gestió integrada de plagues

La gestió integrada de plagues (GIP) promou els mecanismes naturals de control de plagues, malalties i males herbes amb la possibilitat d'utilitzar productes fitosanitaris de manera raonada, per a cercar la mínima alteració possible dels ecosistemes i l'òptim rendiment de les collites, en línia amb els requeriments legals de la Unió Europea. És per aquests motius que: - L'1 de gener del 2014 tots els agricultors professionals hauran d'aplicar els principis de la gestió integrada de plagues en les seves explotacions. - Aquests principis de la gestió integrada de plagues quedaran recollits en unes guies que es publicaran oficialment a la web del MAGRAMA. - Per ajudar a prendre adequadament les decisions fitosanitàries, els agricultors hauran de disposar d'un assessorament en gestió integrada de plagues.

Translate »