­

Autorització de treballs en època d’alt risc d’incendi forestal

En època d'alt risc d'incendi forestal, del 15 de juny al 15 de setembre, no està permès dur a terme treballs forestals que generin restes vegetals. No obstant això, en el cas que es vulguin realitzar existeix la possibilitat de demanar una autorització especial que ha de ser emesa pel director gerent del Centre de la Propietat Forestal. En aquest post us fem cinc cèntims del què heu de tenir en compte.

Nota informativa sobre la realització de treballs forestals a l’estiu

El Centre de la Propietat Forestal ens envia una nota informativa sobre la realització de treballs forestals a l'estiu. Cliqueu aquest post per saber-ne més.

Prohibició de fer foc al bosc

El 15 de març comença la prohibició d'encendre foc en terrenys forestals, que es mantindrà fins al 15 d'octubre, amb l'objectiu de prevenir els incendis forestals. Per fer cremes controlades cal demanar l'autorització al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Deure de comunicació de productes obtinguts i obligacions dels agents comercialitzadors de fusta i/o els seus derivats

El titular d’un aprofitament fuster o llenyós ha de comunicar al Centre de la Propietat Forestal la quantitat de llenyes i/o fustes objecte de comercialització en el termini màxim d’un mes des de la finalització de l’aprofitament. La no comunicació és una infracció objecte de sanció.

Ajuts per la redacció i revisió de plans tècnics forestals 2015

Ha sortit publicada la convocatòria per demanar els ajuts a la redacció i la revisió dels instruments d'ordenació forestal en finques de titularitat privada per a l'any 2015. La presentació de sol·licituds finalitza el 30 de setembre de 2015. No dubteu en contactar amb nosaltres per qualsevol dubte o aclariment!

Subvencions per a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada 2015 (II)

El DOGC núm. 6921, de 27 de juliol de 2015 publica la RESOLUCIÓ ARP/1713/2015, de 22 de juliol, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2015, corresponents a la millora de la xarxa viària per a la gestió dels boscos i a les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics.

Subvencions per a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada 2015 (I)

El DOGC núm. 6921, de 27 de juliol de 2015 publica la RESOLUCIÓ ARP/1714/2015, de 22 de juliol, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts per a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2015, corresponents a les reforestacions i producció de tòfona i pinyó. Per qualsevol cosa, no dubteu en contactar amb nosaltres!

Es convoquen les subvencions per a la contractació d'assegurances forestals

El DOGC d'avui dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal, pel qual es convoquen les subvencions per a la contractació d'assegurances forestals, amb cobertura durant l'exercici 2015. Termini per a la presentació de sol·licituds: 31 de juliol de 2015.

Es convoquen les subvencions per a la contractació d’assegurances forestals

El DOGC d'avui dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal, pel qual es convoquen les subvencions per a la contractació d'assegurances forestals, amb cobertura durant l'exercici 2015. Termini per a la presentació de sol·licituds: 31 de juliol de 2015.

Pla tècnic de gestió forestal conjunt – Associació Rebrot

Després de l’aprovació, a l’octubre de 2013, del nou instrument d’ordenació forestal i la convocatòria de subvencions per a la seva redacció el febrer d’aquest any 2014, l'Asssociació de propietaris Rebrot  ha encarregat a AGRO90 la realització del projecte de gestió forestal conjunt de les finques associades situades als municipis de Cardona, Castellfollit de Riubregós, La Molsosa, Llobera, Riner, Pinós i Torà (un total de 24.226 ha forestals).

Translate »