­

Autorització de treballs en època d’alt risc d’incendi forestal

En època d'alt risc d'incendi forestal, del 15 de juny al 15 de setembre, no està permès dur a terme treballs forestals que generin restes vegetals. No obstant això, en el cas que es vulguin realitzar existeix la possibilitat de demanar una autorització especial que ha de ser emesa pel director gerent del Centre de la Propietat Forestal. En aquest post us fem cinc cèntims del què heu de tenir en compte.

Nota informativa sobre la realització de treballs forestals a l’estiu

El Centre de la Propietat Forestal ens envia una nota informativa sobre la realització de treballs forestals a l'estiu. Cliqueu aquest post per saber-ne més.

Prohibició de fer foc al bosc

El 15 de març comença la prohibició d'encendre foc en terrenys forestals, que es mantindrà fins al 15 d'octubre, amb l'objectiu de prevenir els incendis forestals. Per fer cremes controlades cal demanar l'autorització al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Deure de comunicació de productes obtinguts i obligacions dels agents comercialitzadors de fusta i/o els seus derivats

El titular d’un aprofitament fuster o llenyós ha de comunicar al Centre de la Propietat Forestal la quantitat de llenyes i/o fustes objecte de comercialització en el termini màxim d’un mes des de la finalització de l’aprofitament. La no comunicació és una infracció objecte de sanció.

Pla tècnic de gestió forestal conjunt – Associació Rebrot

Després de l’aprovació, a l’octubre de 2013, del nou instrument d’ordenació forestal i la convocatòria de subvencions per a la seva redacció el febrer d’aquest any 2014, l'Asssociació de propietaris Rebrot  ha encarregat a AGRO90 la realització del projecte de gestió forestal conjunt de les finques associades situades als municipis de Cardona, Castellfollit de Riubregós, La Molsosa, Llobera, Riner, Pinós i Torà (un total de 24.226 ha forestals).

Convocatòria d'ajuts al sector agrari, alimentari i forestal 2014

Convocatòria d'ajuts al sector agrari, alimentari i forestal per al foment del planejament i la redacció de projetes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos, per fer front al canvi climàtic i donar suport a les energies renovables, la gestió de l'aigua i la biodiversitat, corresponents a l'any 2014 (convocatòria),

Plans de gestió forestal: tipus i avantatges

Documents d'ordenació forestal aplicables als boscos privats, que permeten programar la realització de treballs de gestió i millora forestal per un termini màxim establert, normalment de 15 anys. En què consisteixen? Quines avantatges té? En aquest article us responem a aquestes preguntes...

Plans Tècnics de Gestió Cinegètica (PTGC)

La caça és una activitat molt estesa arreu del territori, i practicada per un gran nombre d’usuaris. Per això cal ordenar-la correctament, prioritzant la bona gestió dels vedats i les espècies cinegètiques que contenen. En aquest article us fem un resum de què és, com s'ha de fer, quan s'ha de presentar... un Pla Tècnic de Gestió Cinegètica.

Translate »