NOU Decret 40/2014, de 25 de març, d'ordenació de les explotacions ramaderes

El dia 25 de març de 2014 va sortir el nou decret que ordena les explotacions ramaderes. L'objectiu principal d'aquesta disposició és determinar els requisits que han de complir les explotacions ramaderes, i l'ordenació i el desenvolupament del Registre d'explotacions ramaderes d'una manera clara i simplificant els procediments.