­

El Catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable

El Catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable és un document, elaborat per cada municipi que identifica edificacions que compleixen certs requisits que fan necessari la seva preservació per poder-les destinar a algun dels usos autoritzables. En aquest article us expliquem els tipus d'edificacions que inclou i el procediment d'atorgament de llicències d'obra.

Normativa per l'obertura d'un establiment de turisme rural

En aquest article us fem un breu resum de la classificació i modalitats dels establiments de turisme rural a Catalunya, així com els requisits tècnics i capacitats mínimes.

Translate »