Taxació pericial contradictòria

El dia 15 de gener de 2015 el Departament d'Economia i Coneixement va publicar al DOGC, l'ORDRE ECO/392/2014, de 30 de desembre, per la qual s'estableixen els requisits mínims que ha de contenir l'informe de valoració del pèrit tercer en el procediment de taxació pericial contradictòria.