– Termini: 17 de febrer al 15 de maig (totes les cessions)

– Cessions 2014: continua el mateix model, sense canvis rellevants respecte a les campanyes anteriors.

– Reducció del valor del dret de pagament únic (8.64%)

– Els drets de PU expiren el 31/12/2014.

Adjuntem els últims documents penjats pel Departament.