-> Índex d’ajuts

Ajuts a la sostenibilitat o agroambientals

• Ajut per cobrir les accions que comporten majors exigències agroambientals a les ja establertes per normativa.
Manteniment plurianual de compromisos (5 anys, excepte ZLN). Pot haver-hi excepcions en cas de causes de força major.
• Ajuts cofinançats (43% fons FEADER-Europa i 57% entre fons DACC-Catalunya / fons MAPA-Ministeri ).
La superfície/animals acollits a l’ajut s’ha de mantenir durant tot el període (no s’admeten reduccions superiors al 20% de la superfície/animals d’acolliment inicial).
• Incompatibilitats amb altres ajuts i amb ecorègims en algunes línies. En un mateix expedient, no es poden sol·licitar ajuts equivalents del PDR 14-22 i de la PEPAC 23-27:
   – Millora d’hàbitats esteparis de XN2000 (364) i Protecció de l’avifauna en zones estepàries de XN2000 (383)
   – Agricultura ecològica (372) i Producció agrària ecològica (390)
   – Ramaderia ecològica (373) i Producció agrària ecològica (390)
• S’han de complir alguns requisits per a poder tenir dret a percebre l’ajut.
• L’incompliment dels compromisos suposa reduccions de l’ajut que poden ser diferents segons el tipus de compromís i la seva reiteració.
Monitoratge dels ajuts de superfície de  tota Catalunya.
Subrogacions només per ajuts PDR 14-22 (ZEPAs, Agricultura eco, Ramaderia eco).
El pla agroambiental desapareix al nou període de la PAC, però en aquests casos, encara del PDR “antic”, cal continuar presentant el Pla agroambiental a través del mòdul de presentació de documents de DUN.
• Al 2023: NO reinicis, NO canvis a compromís superior.
Quaderns d’explotació, mentre no hi hagi el telemàtic, als següents ajuts s’ha de fer servir el model facilitat a la web:
   – Pastures sostenibles
   – Manteniment i millora d’hàbitats – arrossars i closes
   – Millora dels hàbitats esteparis en XN2000 (PDR 14-22)
   – Protecció de l’avifauna en zones estepàries de XN2000 (PEPAC 23-27)
   – Sistemes alternatius a la lluita química
Increment il·limitat de superfície / animals (PEPAC 23-27) si la dotació pressupostària ho permet. En cas contrari, s’aplicarà la següent limitació: 3 ha per ajuts superfície, 5 UBG per conservació recursos genètics ramaders i 40 arnes apicultura.
Degressivitat dels ajuts: La prima disminueix a partir d’un nombre determinat d’ha/UBG/arnes, per tal de donar suport a les explotacions petites i mitjanes.

 

+INFO: AGRO90, SL – Entitat col·laboradora del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.  Telèfon: 93.877.16.68 | Correu: info@agro90.com

-> Índex d’ajuts