La DAN és la Declaració Anual de Dejeccions Ramaderes i Fertilitzants Nitrogenats,  resum del llibre de fertilitzants nitrogenats. Aquest és un nou tràmit obligatori relacionat amb la implementació del nou decret de dejeccions ramaderes i adobs nitrogenats. Aquesta declaració s’ha de presentar cada any a l’últim trimestre de l’any. La DAN d’enguany fa referència al període comprés entre 01/09/2018 i el 31/08/2019, i de forma excepcional finalitza el dia 14 de febrer.

Aquest any estan obligats a fer-la tots els ramaders i els agricultors titulars de la DUN 2019 amb més de 25 ha al reg o bé 50 ha al secà. A partir de l’any que ve, però, estaran obligats tots els ramaders i agricultors amb més de 3 ha al reg o 4 ha al secà.

Dades que han de portar els ramaders per fer la DAN:

  • Quantitat de dejeccions emmagatzemada a la granja a dia 1 de setembre de 2018.
  • Cens mitjà dels animals (entre l’1 de setembre de 2018 i el 31 d’agost) per calcular la quantitat de dejeccions generades.
  • Saber riquesa de nitrogen de les teves dejeccions (mitjançant conductímetre o, en el cas que no en tingueu, s’us farà una aproximació segons taules).  Tenir en compte si es fa alguna reducció de nitrogen a la granja.
  • Registre de la quantitat de dejeccions entregada a cada agricultor (saber nom i dni) i la data d’entrega.
  • Quantitat de dejeccions emmagatzemada a la granja a dia 31 d’agost de 2019.

Dades que han de portar els agricultors per fer la DAN:

  • DUN 2019 per saber els recintes de la teva finca i cultius.
  • Registre de les granges on s’han recollit les dejeccions. Apuntar Marca oficial de la granja, Data de recollida, Quantitat recollida (remolcs, cubes, m3 o tones) i riquesa del fem o purí (nitrogen). Aquesta riquesa te l’ha de proporcionar el ramader en funció dels animals que tingui a la granja.
  • Registre de la quantitat de fertilitzant nitrogenat comprat. Data de compra i tipus. 
  • Registre d’altres fertilitzants com fangs, etc.
  • Per a cada tipus de fertilitzant que apliquis (fem, purí, fang, mineral…) s’ha de saber exactament en quin municipi-polígon-parcel·la-recinte  de la DUN l’has aplicat, la Data d’aplicació, la Data de sembra i la Quantitat aplicada.

Si esteu interessats, a AGRO90, us donarem un model de registre d’aplicacions que haureu d’anar omplint cada vegada que feu alguna operació relacionada amb les dejeccions.