Delimitació i medició de finques

AGRO90 té més de 25 anys d’experiència en delimitació de finques, mesures (deslinde) i col·locació de fites.

Sovint en les escriptures d’una finca o al cadastre consta una superfície que no es correspon amb la realitat. L’única manera de conèixer la superfície real d’una finca és realitzar una medició de la finca sobre el terreny. 

El métode utilizat per AGRO90 en la medició de finques  consisteix en utilitzar un receptor GPS de precisió submètrica tot repassant el perímetre de la finca captant les coordenades de les fites, pedres, torrents, parets o feixes i altres elements que solen delimitar les finques sobre el terreny. 

Després, al despatx es bolquen les dades (coordenades i tracks) recollits amb el GPS, i és realitza al traçat dels límits sobre una base topogràfica o ortofotomapa de l’ICC a l’escala convenient. Amb això s’obté un plànol de la finca amb els seus límits reals, mitjançant el programari SIG  (Sistemes d’informació geògrafica) amb el que es calcula de manera exacte la superfície i el perímetre de la finca. Si cal, també es pot fer una fitxa detallada amb les dades de cada fita (orientació, tipus, mides, coordenades, etc.) i fotografia.

Una cop obtingut el plànol amb el límit de la finca real es contrasta amb els límits de parcel·les cadastrals per saber quines són les que estan afectades ja sigui per falta de superfície a la finca com per excés.

Projectes de segregació

Propietari:

 • Vol vendre la finca i vol saber la superfície exacta.
 • Ha comprat la finca i la vol delimitar.
 • La superfície cadastral és diferent a la registral o escripturada.
 • Els límits cadastrals són incorrectes.
 • El veí ha marcat la finca i no està d’acord.

Advocats: necessita un Informe de delimitació de la finca per portar al jutjat en el cas que el propietari de la finca i veí/veïns no es posen d’acord.

Jutjat: es demana un Dictamen Pericial a un perit tercer.

Ens podem trobar els següents casos:

 • La finca està ben delimitada sobre el terreny, és a dir, hi ha fites, o segueix límits naturals (torrents, camins, carenes, etc.). En aquests casos, només caldrà seguir els límits amb gps i modificar els límits al cadastre o del registre per tal de corregir els errors.

 

 • La finca NO està ben delimitada, doncs no hi ha fites ni segueix els límits naturals. En aquest cas s’haurà de fer un estudi previ tot comparant les descripcions i superfícies registrals de la finca amb el cadastre (actual o antic) per tal de poder comprovar per on passen els límits.
 • El cadastre no és correcte però l’escriptura sí: aleshores es presenta al cadastre un plànol amb el nou límit signat per tots els propietaris afectats.
 • És correcte el cadastre però no l’escriptura: en aquest cas ens podem trobar amb dos casos:
  • Que la nova superfície no excedeixi del 10% de la cabuda inscrita. En aquest cas, el registrador ho modifica directament.
  • Que la nova superfície excedeixi del 10% de la cabuda inscrita. Aleshores el registrador notifica la iniciació del procediment als titulars colindants. Aquests tindran 20 dies per comparèixer i fer les al·legacions pertinents. Posteriorment, el registrador decidirà segons el seu  entendre. Si l’aprova, s’inscriurà la rectificació i coincidirà amb els límits cadastrals. Si denega el canvi, el sol·licitant por instar l’atermenament de finques compareixent davant el registrador o notari.
 • No és correcte ni al cadastre ni a l’escriptura: el registrador notifica la iniciació del procediment als titulars colindants per que en 20 dies compareixen per al·legar el que convingui, llavors el registrador decidirà segons el seu entendre. Si és positiu, s’inscriurà amb els límits correctes i es notificarà al Cadastre perquè els modifiquin segons Representació gràfica alternativa georreferenciada- GML – INFORME DE VALIDACIÓ CADASTRAL. Si es negatiu perquè hi ha dubtes, el sol·licitant por instar l’atermenament de finques compareixent davant el registrador o notari.

Es tramita davant notari. S’aportarà:

 • Escrit sol·licitant l’expedient
 • Certificació descriptiva i gràfica georeferenciada de la finca i dels colindants que afecta.
 • Documents o justificants que fonamenti el que es sol·licita.

El notari ho comunicarà als afectats per que en 15 dies facin al·legacions i presentin proves. En 30 dies hauran de comparèixer per buscar avinences entre ells. Si hi ha acord, encara que sigui només d’algun llindar, autoritza l’escriptura pública i s’informa a la Direcció General del Cadastre de la rectificació realitzada. El cadastre haurà de modificar la parcel·la en un termini màxim de 5 dies, i s’incorpora a l’escriptura pública.

Treballs realitzats

 • Delimitació d’una finca rústica a Castellnou de Bages (Bages)
 • Delimitació d’una finca rústica a Navàs (Bages)
 • Delimitació i fitament d’una finca rústica a Torroja del Priorat (Priorat)
 • Delimitació i fitament d’una finca rústica a Gratallops (Priorat)
 • Delimitació d’una finca rústica a Centelles (Osona)
 • Delimitació de vàries finques rústiques a Sant Martí de Centelles (Osona)
 • Delimitació d’una finca rústica a Artés/Avinyó (Bages)
 • Delimitació d’una finca rústica a Soriguera (Pallars Sobirà)
 • Delimitació d’una finca rústica a Espunyola (Berguedà)
 • Delimitació d’una finca rústica a Sagàs (Berguedà)
 • Delimitació d’una finca rústica a Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental)
 • Delimitació de vàries finques rústiques a Tagamanent (Vallès Oriental)
 • Delimitació i fitament d’una finca rústica a Cabra del Camp (Alt Camp)
 • Delimitació d’una finca a Aiguamúrcia (Alt Camp)
 • Delimitació d’una finca a Moià (Moianès)
 • Delimitació d’una finca forestal a Agullana/Capmany (Alt Empordà)
 • Delimitació d’una finca forestal a Quart (Gironès)
 • Delimitació d’una finca forestal a Caldes de Malavella (La Selva)

I moltes més!

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA